Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi szabályzat

Kiadva: 2021. május 28.

 1. Általános rendelkezések
  1. Jelen dokumentum a www.onlineorvosok.hu webcímmel azonosított, az MDD 2002 Kft. tulajdonában lévő weboldal adatvédelmi tájékoztatója. A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az MDD 2002 Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D; Cg. 01-09-707904; adószám: 12878547-2-43); a továbbiakban: Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.
  2. A jogszabályi környezet változása és a honlap folyamatos fejlesztése miatt szükség lehet a jelen tájékoztató módosítására, ezért fenntartjuk a jogot jelen dokumentum megváltoztatására. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a jelen dokumentum tartalmát, hogy mindig tisztában legyen a legújabb módosításokkal.
  3. Jelen adatvédelmi szabályzat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így az Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletével és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – összhangban készült, és célja, hogy a www.onlineorvosok.hu látogatóit, Felhasználóit tájékoztassa a róluk gyűjtött személyes adatok köréről, továbbá ezen adatok felhasználási módjairól.
  4. Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható technikai és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket az Ön által megadott személyes adatok védelmének érdekében, de nem tudja garantálni az interneten küldött adatok biztonságát, így minden ilyen adatküldés a látogató felelősségére történik.
  5. Adatkezelő különleges és szenzitív adatokat nem kezel.
  6. Adatkezelő nem vállalja az egészségügyi dokumentációk közvetítésének felelősségét, ezért Páciens kizárólag csak az Orvos által a hivatalos kapcsolattartásra megadott elérhetőségekre küldhet egészségügyi adatokat, leleteket abban az esetben, ha erről előre egyeztetett az orvossal.
  7. Adatkezelő semmilyen egészségügyi dokumentációt nem fogad, az adatok téves megosztása esetén sem továbbítja Partner (Orvos) részére az egészségügyi adatokat, hanem haladéktalanul törli azokat levelező rendszeréből, erről azonban legkésőbb 72 órán belül értesíti a küldő felet (Páciens).
  8. Az adatkezelés során a megadott személyes adatokat csak a szükséges mértékig és csak az Adatkezelő alkalmazásában álló fejlesztők vagy a vele alvállalkozói szerződésben lévő adatfeldolgozók ismerhetik meg (Adatfeldolgozók), akik munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség mellett végzik.
  9. Természetes személyek esetén Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  10. Az Adatkezelő által biztosított webes felületen különböző adatszűrési lehetőségek alapján célzottan jelennek meg Adatkezelő azon magánorvosi ügyfelei (Partnerek), akik önkéntesen regisztráltak az időpontfoglaló rendszerben, azzal a céllal, hogy az érdeklődők megtalálják rendelőjük elérhetőségét kapcsolatfelvételi céllal. A Páciens által megadott adatokat Adatkezelő (Szolgáltató) továbbítja azon orvosi Partner részére, akit a Páciens kijelölt, ezen túlmenően Adatkezelő és Adatkezelő megbízásából bevont Adatfeldolgozók csak a jelen tájékoztatóban részletezett célokra használja fel a személyes adatokat.
  11. A www.onlineorvosok.hu weboldalról letölthető jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellett a szolgáltatás további részleteit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
 2. Felhasználási feltételek
  1. A www.onlineorvosok.hu weboldal szolgáltatásainak használata orvosi felhasználók és laikus felhasználók részére is regisztrációhoz kötött, ezt követően az adatok védelmének érdekében a Felhasználók jelszóval védett regisztrációs fiókot érnek el, ahol követhetik az online időpontfoglalással kapcsolatos adminisztrációs folyamatokat.
  2. Adatkezelő részéről az adatkezelés jogalapja Adatkezelő Partnerei és Páciensek esetében a szolgáltatási szerződés teljesítésére vonatkozóan a GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), c), d) pontjai.
  3. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy abban az esetben, ha a foglalási adatokat szinkronizálják Google Naptárral úgy az adatok kezelésére – jelen tájékoztató mellett – a Google Adatvédelmi irányelvei is érvények lesznek. A Google Naptár érintő adatvédelmi irányelveket az alábbi linkeken követheti 1 2
 3. Jelszókezelés
  1. A weboldal szolgáltatásainak használatához jelszóval védett egyéni regisztráció szükséges. Felhasználónak kötelessége az alábbi jelszókezeléssel kapcsolatos szabályok betartása:
  2. A jelszó minimum 8 karakter hosszú, (kicsi és nagy) betűket és számokat is kell tartalmaznia.
  3. A jelszó nem írható le semmilyen jól látható, vagy könnyen hozzáférhető helyre.
  4. Tilos a névre szóló jelszó kiadása más felhasználók számára.
 4. Munkaállomások védelme
  1. Orvosi felhasználás során azokon a munkaállomásokon, ahol az onlineorvosok.hu belső admin felülete vagy az MDD magánorvosi szoftver funkciói láthatóak, a munkaállomás elhagyása esetén a számítógépet zárolni kell a “„Windows” + „L” billentyűk egyidejű lenyomásával, illetve olyan képernyővédőt kell beállítani, melyek jelszóval engedik csak a gép feloldását.
  1. A regisztráció során Öntől az alábbi személyes adatokat kérjük:
  2. Természetes személyek esetén: név, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége e-mailben és telefonon, Orvosi felhasználók esetében továbbá személyes profilkép.
  3. Jogi személyek esetén: cégnév, székhely, számlázási és levelezési cím, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége e-mailben és telefonon, fénykép, arculati elemek
 5. Ki kezeli a látogatói adatokat?
 6. Adatkezelő

  Adatfeldolgozók

  Adatkezelés jogalapja

  MDD 2002 Kft.

  1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D

  Tel: 06-/1-209-1370

  E-mail: info@mdd.hu

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett

  önkéntes hozzájárulása.

  Az orvoskereső-modul adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása. Ezzel egyező szabályozás található az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §-ában is.

  Online-marketing Officer.hu Kft.

  1203 Budapest, Erdő u. 25.

  Tóth Zoltán

  Mobil: 06 30 6900 546

  Adószám: 22708249-2-43

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Csak jogi személyek adatkezelését érintően

  Könyvelés

  Horváth Attiláné EV

  1188 Budapest, Kölcsey u. 6/B.

  Adószám: 42024363-2-43

  Személyes adatait a számla és nyugta céljából jogi kötelezettség alapján, a számviteli törvényben meghatározott módon és határideig kezeljük. Az MDD 2002 Kft. könyvelését külső partner, mint adatfeldolgozó végzi.

  Technikai helpdesk:

  Kalóz Miklós EV

  3032 Apc, Árpád út 21.

  Adószám: 66471288-1-30

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Célja a Felhasználók által jelzett technikai hibák elhárítása

  Tárhely

  Ordenacion Rendszerház Kft.

  Adószám: 22958097243

  Cégjegyzékszám: 01 09 946468

  Cím: 1222 Budapest, József Attila utca 28/B. II. em. 1.

  A weboldal adatait a Ordenacion Rendszerház Kft. tulajdonában lévő szervereken tároljuk.

 7. A gyűjtött adatok köre:
  1. Az Adatkezelésre az Adatkezelő www.onlineorvosok.hu honlapjára regisztrált Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amelyben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az oldal használata során általa közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az online szolgáltatás használata során Adatkezelő részéről az adatkezelés jogalapja Adatkezelő (Szolgáltató) Partnerei és Páciensek esetében a szolgáltatási szerződés teljesítésére vonatkozóan a GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), c), d) pontjai.
 8. Milyen adatkezelési folyamatokat végzünk?
  1. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az MDD 2002 Kft. weboldalain célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg, valamint hozzájárulás alapján, direkt megkeresést végezzen értékesítési céllal.
  2. Hozzájárulása alapján az Ön által megadott e-mail címek bekerülnek az ügyfelek számára létrehozott hírlevél adatbázisba, azzal a céllal, hogy egy hírlevélküldő szoftver segítségével tájékoztató leveleket tudjunk Önnek küldeni a www.onlineorvosok.hu weboldallal kapcsolatos változásokról, illetve egészségügyi témakörbe illeszkedő üzleti ajánlatokról, megkeresésekről. Amennyiben nem kíván ilyen jellegű hírleveleket kapni, lemondási szándékát bármikor jelezheti az info@onlineorvosok.hu e-mail címre. Ezt követően az Ön által megadott elektronikus kapcsolattartási e-mail címre már csak az onlineorvosok.hu-n történő online időpontfoglalásokkal kapcsolatos információkat küldünk.
  3. Minden esetben biztosítjuk a hírlevél funkciók letiltását, és a marketingcélú adatkezelés visszavonását. Kiküldött hírleveleknél a Felhasználónak külön lehetősége van leiratkozni a hírlevélről. Adatkezelő a lemondás kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül törli Önt a hírlevél adatbázisából. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a törlés nem érinti az előfizetői szerződés szerint kötelező Ügyféladatok körét és a szoftver-előfizetéssel kapcsolatos levelezést. A látogatások során keletkező megtekintési adatait kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges ideig, legfeljebb 5 évig őrizzük meg.
  4. Adatkezelő a megadott adatokat statisztikai elemzésekre és látogatói preferenciák meghatározására általános szinten felhasználhatja. A látogatói adatok IP címmel vannak azonosítva, ezért közvetve azonosítják a látogatókat. Adatkezelő a látogatói adatokat átadhatja a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozóknak azzal a céllal, hogy az adatokat statisztikai célból elemezze, és egyéni megoldásokat, szolgáltatásokat, ajánlatokat dolgozhasson ki az érdeklődési körének megfelelően.
 9. Személyre szabott reklámok/tartalmak:
  1. Felhasználó érdeklődési körének megfelelően, amennyiben Felhasználó igényelte a hírlevél szolgáltatást, a Adatkezelő (Szolgáltató) a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg. Az adatok ilyen célú felhasználását Felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
 10. AdSense hirdetések
  1. A www.onlineorvosok.hu oldalán az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jeleníthetünk meg. A rendszer technikai adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, abból a célból, hogy a látogató érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=hu Az oldalon található gyógyszerreklámokkal kapcsolatban felhívjuk a látogató figyelmét, hogy a kockázatokról és a mellékhatásokról minden esetben olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget az AdSense által elhelyezett reklámokért.
 11. Külső weboldalakra mutató hivatkozások
  1. A mdd2002.hu és a www.onlineorvosok.hu honlapon esetenként harmadik felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat teszünk elérhetővé, melyek tartalmáért az MDD 2002 Kft. kizárja a felelősségét. Tájékoztatjuk, hogy az ilyen hivatkozások használatakor Ön elhagyja az MDD 2002 Kft. weboldalát, így azokra jelen adatkezelési szabályzat rendelkezései nem vonatkoznak. Ön kizárólag saját felelőssége alapján nyit meg új weboldalt vagy párbeszédablakot. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy ezek a külső weboldalak saját cookie-kat (sütiket) küldhetnek, adatokat gyűjthetnek Önről, illetve személyes információkat kérhetnek.
 12. Az adatok pontossága, helyesbítése, törlése vagy leiratkozás
  1. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosan kerüljenek rögzítésre. Amennyiben a személyes adatait helyesbíteni, törölni szeretné, kérjük, hogy ezen igényét az info@onlineorvosok.hu e-mail címre küldött levélben jelezze. Egyúttal arra kérjük, hogy amennyiben személyes adataiban változás következik be, regisztrációját ennek megfelelően módosítsa. Tájékoztatjuk, hogy regisztrációját bármikor törölheti, így bármikor leiratkozhat az MDD 2002 Kft.-től kapott e-mailekről vagy SMS-ekről. Leiratkozását az MDD 2002 Kft. központi e-mail címére: info@onlineorvosok.hu küldve teheti meg. Felhívjuk figyelmét arra, hogy Önnek lehetősége van arra, hogy tájékozódjon az Ön által megadott személyes adatok kezelésének módjáról, az Adatkezelő(k) elérhetőségeiről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben info@onlineorvosok.hu címre kell eljuttatni, amire 30 munkanapon belül választ kap az érintett.
 13. Az Adatkezelési szabályzat változásai
  1. A jogszabályi környezet változása és egyéb okok miatt időről időre szükség lehet a jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, ezért fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátásunk szerint elvégezzük, és egyben arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában legyen a www.onlineorvosok.hu honlap használatának aktuális feltételeivel. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 14. Hozzájárulás
  1. Adatkezelő www.onlineorvosok.hu weboldalának használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit. Amennyiben nem ért egyet Adatvédelmi szabályzatunk tartalmával, kérjük, ne adja meg személyes adatait, és hagyja el a honlapot.
 15. Jogorvoslati lehetőség
  1. Amennyiben Felhasználó úgy tapasztalja, hogy az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, illetve az Adatkezelő megsértette személyes adataihoz fűződő jogait, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://naih.hu) fordulhat panasszal.
 16. Cookie (süti) kezelés:
 17. Kiadva: 2020.12.04.

  1. Mi az a süti?

   A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weboldalak a felhasználók számítógépein tárolnak. A sütikben tárolt információk többek között arra is felhasználhatók, hogy kövessék az Ön böngészését, nem csak a www.onlineorvosok.hu oldalán, hanem más, ugyanazon sütiket alkalmazó weboldalak esetén is. A sütik emellett praktikus és hasznos technikákkal fokozzák a weboldalak felhasználóbarát jellemzőit, és igyekeznek a lehető legérdekesebbé tenni az oldalt minden egyes látogató számára.
   A sütiket weboldal-tulajdonosok, illetve harmadik fél, például hirdetők is alkalmazhatják, akik azon a weboldalon keresztül kommunikálnak Önnel, amelyet meglátogat.

  2. Alapvető sütik

   A www.onlineorvosok.hu sütiket alkalmaz látogatói statisztikák elkészítéséhez, továbbá az oldalakon történő navigálás során az Ön preferenciáinak rögzítéséhez. A sütik használatával célunk, hogy javítsuk az oldal használhatóságát.

  3. Harmadik féltől származó sütik

   A www.onlineorvosok.hu használ külső szolgáltatót (pl. Google Analytics). Ez alapján tudunk statisztikát készíteni a weboldal látogatottságáról, illetve szolgáltatásaink, tartalmaink népszerűségét is ezen keresztül tudjuk mérni, az így létrejövő statisztikai összesítők segítenek nekünk, hogy tervezzük a jövőbeli marketing-aktivitásunkat.

   Az oldal csak akkor tud tökéletesen működni, ha engedélyezi ezeknek a sütiknek a használatát.

   Amennyiben szeretné letiltani a sütik használatát, azt a böngészőből az alábbi módon teheti meg:

   Firefox: A tájékoztatás itt olvasható

   Google Chrome: A tájékoztatást itt olvasható

   Internet Explorer: A tájékoztatást itt olvasható

   Safari: A tájékoztatást itt olvasható

Kiadva: Budapest, 2020. május 28.

MDD 2002 Kft. a www.onlineorvosok.hu weboldal üzemeltetője

Elérhetőségeink

Amennyiben a www.onlineorvosok.hu honlappal vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban kérdése vagy javaslata van, kérjük, hogy írjon a következő e-mail címre: info@onlineorvosok.hu